Page 3 - Sayfan Katalog
P. 3

ENERJİNİZİ,
             ZAMANINIZI
            VE BÜTÇENİZİ
          ETKİN KULLANMANIZI
           SAĞLAYARAK SİZE
             ARTI DEĞER
           KAZANDIRIYORUZ.

       CATERING       TEMİZLİK     TEKNİK BAKIM    HAŞERE KONTROL    BAHÇE BAKIMI


      Kurumsal müşterilerimizin  Uluslararası standartlarda,  Tüm elektrikli ve  Özel eğitimli ve sertifikalı  İş ve yaşam alanlarının iç
       her türlü hazır yemek  ekipman, çevreye duyarlı  mekanik sistemlerin  ekibimiz ile haşere ve  ve dış bahçe düzenleme,
      ihtiyacını, yüksek kalite  kimyasal malzemeler  sorunsuz ve kesintisiz  kemirgen mücadelesinde  bakımı ve akademik
      standartlarında deneyimli  ve özel eğitimli temizlik  olarak çalışmaları için  koruyucu ve sürdürebi- uygulamaları profesyonel
      ve eğitimli şeflerimizin,  görevlileri ile tesisinizde  gereken koruyucu,  lir düzeltici hizmetleri  personelimizce, çevreye
      taze, lezzetli ve sağlıklı  ihtiyaç duyulacak her türlü  önleyici bakımların  vermekteyiz. İnsan ve  duyarlı ekipman ve
       ürünler kullanarak  temizlik hizmetleri, dikkat  yapılarak, bu alandaki  çevresi sağlığını muhafaza  sevgiyle yapılır.
      hijyenik şartlarda büyük  ve sürekli kontrol prensibi  risklerin ortadan  ederek hayat standartlarını
      bir titizlikle hazırladığı  ile kusursuz ve hijyenik bir  kaldırılmasını hedefleriz. yükseltmekte ve müşteri-
      yemeklerle en iyi şekilde  şekilde sağlanmaktadır.     lerimize daha konforlu bir
        karşılıyoruz.                       yaşam sağlamakt ayız.
   1   2   3   4   5   6   7   8